استعداد تحصیلی دکتری

تاریخ انتشار:
فهرست مطالب

مقالات آموزشی

آزمون استعداد تحصیلی چیست؟

آزمونی جهت سنجش “توانایی تجزیه و تحلیل، توانایی تصویرسازی ذهنی، سرعت عمل و تمرکز، قدرت و سرعت انتقال مفاهیم و هوش” داوطلب است.
این آزمون بومی‌سازی شده‌ و ترکیبی از آزمون‌های بین‌المللی GMAT و GRE است که در کنکور مقطع دکتری به آزمون “استعداد تحصیلی” مشهور است.

اهمیت آزمون استعداد تحصیلی

از آنجا که آزمون استعداد تحصیلی، آزمونی ناشناخته برای اکثر داوطلبان کنکور دکتری محسوب می‌شود، این درس در کسب رتبه مطلوب در آزمون عمومی (مرحله اول) دکتری برای متقاضیان بسیار تعیین کننده است.

سرفصل‌های آزمون استعداد تحصیلی

1- قسمت درک مطلب: این بخش شامل دو متن مجزا است که به فارسی ارائه شده است و داوطلب باید دقیق هر متن، سوالات مربوط به آن متن را پاسخ دهد.

2- قسمت منطقی (استدلالی): سوالات این قسمت به این صورت است که ابتدا یک گزاره در حد یک پاراگراف مطرح می‌شود و داوطلب باید بر اساس برداشتی که از پاراگراف داشته است یکی از گزینه‌ها را انتخاب کند. در این قسمت مهارت مورد نیاز، شناخت انواع استدلال، چگونگی تضعیف یا تقویت یک استدلال، ایجاد فرضیه برای استدلال یا نتیجه‌گیری از آن می‌باشد. (این بخش در گروه فنی و مهندسی سوال نمی‌شود)

3- قسمت تحلیلی: در این بخش گزاره‌های ساده‌ای بیان می‌شود و باید بر اساس آن‌ها تحلیل درستی از مسئله را انجام داد.

4- قسمت کمیتی: این قسمت شامل سوالاتی است که به صورت عددی و پایه ریاضی هستند و تقریبا بخش سخت آزمون محسوب می‌شود.

5- قسمت تجسمی: در این بخش اشکالی داده می‌شود و بر اساس تغییراتی که در آن ایجاد می‌شود از داوطلب خواسته می‌شود که شکل نهایی را حدس بزند! (این بخش تنها از گروه فنی و مهندسی سوال می‌شود)

ساختار آزمون

1. درک مطلب

متون متناسب با گروه آزمایشی )دومتن: 8 سوال)

2. منطقی

منطق و استدلال (7 سوال )

3. تحلیلی

مدل سازی و چند قانونی ها ( دو مدل: 8 سوال )

4. کمیتی

کار با داده های آماری, حل مساله و مقایسه های کمی
7 سوال ( هوش + ریاضی)

مجموع: 30 سوال

سبد خرید